Wat komt er allemaal kijken bij een SEO migratie?

Wanneer de domeinnaam gelijk blijft maar de url structuur verandert dan is het zaak om middels een crawl een volledig overzicht te maken van de huidige structuur van je website. Vervolgens wordt er een redirect plan gemaakt. Hierbij moeten keuzes gemaakt worden.

Een migratie is een mooi moment om afscheid te nemen van overbodige pagina’s en met een verse en schone url structuur verder te gaan.

Het kan zijn dat de nieuwe website een heel andere menu structuur krijgt met andere categorie pagina’s. Op de oude website heb je pagina’s welke over de jaren heen autoriteit hebben opgebouwd. Met name pagina’s waar backlinks naar toe verwijzen. Als de url structuur veranderd dan wil je de waarde van deze pagina’s bewaren en ze permanent doorverwijzen naar specifieke pagina’s op de nieuwe sites welke inhoudelijk aansluiten.

Kaf van koren scheiden

Het in kaart brengen van belangrijke pagina’s binnen een domein gebeurt op basis van een analyse waarbij data uit Google Search Console, Google Analytics en keyword rankings wordt gecombineerd. Dit levert een lijst op van essentiële pagina’s waarvan de waarde absoluut bewaard moet blijven.

Veelal komt uit deze analyse ook naar voren dat er pagina’s op het oude domein staan die op zich wel wat waarde hebben opgebouwd door de jaren heen maar inhoudelijk niet essentieel zijn voor de nieuwe website. Denk aan oude blog- of nieuwsberichten. Er kan besloten worden om dit type pagina’s massaal te redirecten naar een algemene categorie pagina op de nieuwe site, bijvoorbeeld de blog categorie.

Ten slotte komen er vaak ook pagina’s naar voren die inhoudelijk sowieso geen plaats verdienen binnen de nieuwe website en welke ook geen waarde hebben opgebouwd. In plaats van deze ook te redirecten is het wellicht beter om deze gewoon te verwijderen.

Met een goede analyse vooraf wordt een migratie al snel beter behapbaar en schaalbaar.

Het domein verandert

In principe wordt dezelfde analyse uitgevoerd waarbij in kaart wordt gebracht welk oude pagina’s essentieel zijn om één op één te redirecten, welke pagina’s in bulk naar een categoriepagina moeten worden doorverwijzen en welke pagina’s komen te vervallen. Het kan zijn dat met een andere domeinnaam ook de hosting verandert. In dit scenario komt er wat meer coördinatie bij kijken om ervoor te zorgen als het oude domein offline gaat het nieuwe domein ook gelijk live staat.

Staging site

Terwijl de oude versie van de website nog draait wordt de nieuwe versie opgebouwd en getest in een staging omgeving. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke SEO conflicten zodat deze ook alvast getackeld zijn vóór livegang.