Wat is on-page optimalisatie?

Regelmatig bezoekt de Google bot jouw pagina’s. In tegenstelling tot een menselijke bezoeker kijkt deze bot naar meerdere elementen binnen de code van je site. Een aantal belangrijke elementen hierbij zijn de page title, meta description, de headers en bij aanwezigheid van afbeeldingen ook de zogeheten alt image attributes.

De term on-page optimalisatie gaat al heel ver terug. Al ruim voor de tijd dat Google een goed inhoudelijk begrip had van de tekstuele content op websites. Bij het schrijven van SEO content voor nieuwe landingspagina’s nemen we sowieso de page title, meta description en headers ook mee.

Deze dienst is er vooral op gericht om op grote schaal de page titles, meta descriptions, headers en alt image attributes in kaart te brengen. Deze losse elementen dragen allemaal bij aan de vindbaarheid (en in het geval van de meta description aan de CTR). Wij brengen via een crawl al deze elementen in kaart en leveren een optimalisatie advies op voor alle belangrijke pagina’s binnen jouw domein. Deze adviezen kun je zelf doorvoeren binnen het CMS. Een andere optie is om ook dit door ons te laten doen.

Om zo goed mogelijk jouw page titles, meta descriptions, headers en alt image attributes te optimaliseren adviseren wij om eerst een uitgebreid zoekwoordonderzoek te doen.

Hoe zit het met interne links?

Interne links verwijzen naar andere pagina’s binnen je domein maar staan in de content van een landingspagina. Omdat deze links dienen als signaal voor Google naar andere pagina’s nemen we deze niet mee als on-page optimalisatie. Het optimaliseren van de anchorteksten van interne links is een aparte dienst. Ook hier geldt dat een gedegen zoekwoordonderzoek noodzakelijk is.