Wat is een portaal (mijn omgeving)?

Een van de belangrijkste kenmerken van een "mijn omgeving" is dat er altijd een login nodig is. De besloten omgeving laat meestal informatie zien die gebruikersspecifiek is. Daarnaast komt de informatie vaak vanuit backend-systemen. Een omschrijving zou kunnen zijn: Het ontsluiten van gebruiker-/klantspecifieke informatie uit de organisatie en online beschikbaar maken.

Een concreet voorbeeld is "Mijn Nuon". Via dat onderdeel van de website zou je factuurinformatie kunnen opvragen of je jaarverbruik kunnen inzien. Uiteraard zijn er nog vele andere voorbeelden te verzinnen.

Een besloten omgeving kan ingezet worden voor verschillende doeleinden. Heeft uw bedrijf bijvoorbeeld een traag offline proces dat digitaal kan, dan kunnen wij dit proces automatiseren. Er wordt begonnen met het in kaart brengen van dit proces; de user journey. Aan de hand van de op te stellen userflow worden er use cases gedefinieerd.

Use case voorbeelden:

  • inloggen/uitloggen/registreren 
  • Toon Gebruikersgegevens 
  • Foto's aanleveren (Bijv. ter voorbereiding van een CV ketel installatie)

In de use cases wordt o.a. aangegeven: wat het doel is, wie het raakt, wat de happy-flow is en welke uitzonderingen er zijn. Wanneer alles duidelijk is kan er gestart worden met de technische realisatie.

Cases

Portals