Content platform

De uitdaging

Binnen alle clubbestuurders is er veel kennis, maar deze kennis wordt niet gedeelt. KNGU zocht een mogelijkheid om binnen de bestaande dutchgymnasitcs website deze kennisdeling mogelijk te maken. Deels vergelijkbaar met de case "Zorgeloos wonen" van Feenstra, ontwikkelde wij een kennisplatform waarop de clubbestuurders informatie kunnen plaatsen en vinden.

Homepage Best Practices KNGU DutchGymnastics