• jeroen
    Jeroen Olthof
  • 23 juli 2019
  • 3 min. leestijd

Nieuwe werkwijze: drie voordelen van de Scrummethode

WeDevelop is continu in beweging. Sinds enige tijd werken zij volgens een nieuwe methode: Scrum! Hier zitten veel voordelen aan. Bij ieder project zorgt het scrumteam van WeDevelop ervoor dat er regelmatig overleg is en in nauw contact samengewerkt wordt met de opdrachtgever.

Scrum methode

Mick van der Landen, fulltime designer met front-end ervaring, vertelt hier graag meer over. Hij werkt al enige tijd bij WeDevelop en is daar tijdens zijn opleiding Interactieve Media Vormgeving als stagiair begonnen. Na twee stageperiodes vroeg WeDevelop in 2012 of hij in dienst wilde komen als vormgever: “Daar had ik wel oren naar! Het is een leuke en informele club met mooie opdrachtgevers. Ik krijg de ruimte om zowel aan kleine actiematige websites te werken als aan projecten van twee á drie jaar.” Mick benoemt de drie grootste voordelen van de Scrummethode.

1. Een goed beeld krijgen van de wensen van de klant

Vormgevers en ontwikkelaars worden in een vroeg stadium betrokken bij de gesprekken met een klant. Het voordeel hiervan is dat ze zo een goed beeld kunnen vormen van de dienstverlening van de opdrachtgever en de markt waarin deze zich bevindt. Mick: “Dat is prettig omdat ik dan direct hoor wat de wensen zijn en kan inschatten wat er mogelijk is. Zo krijg ik er direct gevoel bij.”

Na de eerste meeting met de opdrachtgever vindt er overleg plaats met de programmeurs over de aanpak. Er wordt een plan gemaakt en het project wordt in scrumteams verder opgepakt. Omdat de klant de vormgever of ontwikkelaar al kent, geeft WeDevelop hem in het verdere traject de verantwoordelijkheid om projectmanagementtaken op te pakken.

2. Proces: korte lijnen

Ook in het verdere verloop van het project bewijst deze werkwijze zijn waarde. “Mocht de klant vragen hebben, dan krijgt hij direct iemand te spreken die de techniek snapt. Omdat ik als developer heb gewerkt, begrijp ik wat de consequenties zijn van ogenschijnlijk simpele wijzigingen. Mochten er zaken aangepast moeten worden, dan kunnen we dat vaak snel oppakken omdat de lijnen kort zijn”, vertelt Mick.

“Het is mooi dat wat we vooraf bedacht hebben in de praktijk goed werkt.”

Tijdens het project wordt regelmatig de planning doorgenomen of vindt er een daily scrum plaats waarin het hele projectteam de stand van zaken doorneemt. Mick: “In maximaal vijftien minuten bespreken we dan hoe het project loopt, of er vragen zijn en wie wat oplevert. Eventuele aandachtspunten kunnen daarna snel met de opdrachtgever doorgenomen worden.”

3. Trots op het eindresultaat

Bij complexe projecten zoals het platform voor International Wellness Resorts is dit een effectieve werkwijze. Mick: “In dit project zat heel veel denkwerk. Daarnaast lagen er behoorlijke uitdagingen op het designvlak. Elk van de negen aangesloten wellnessbedrijven heeft een eigen website met een eigen thema, passend binnen het grotere geheel. Ik heb het hele ontwerp gemaakt en meegedacht hoe de sites zouden moeten werken.”

Een goed voorbeeld hiervan is dat de bezoeker nu op de websites van IWR geen ingewikkeld formulier meer hoeft in te vullen als hij een toegangsbewijs wil bestellen. De klant wordt vraag voor vraag door het reserveringsproces geleid. Een nieuwe feature zoals deze, vereist niet alleen nauw overleg met de opdrachtgever maar ook regelmatig interne afstemming. “IWR is een scherpzinnige klant, en ik ben trots op het eindresultaat. Ik vind het mooi om te zien dat wat we vooraf bedacht hebben, ook in de praktijk goed werkt. We hebben dankzij de Scrummethode, goed en efficiënt samengewerkt, zowel intern als met de opdrachtgever.”